Onderzoek Monitoringcommissie juni 2021

8 juni 2021 | De Monitoringcommissie legt in het onderzoek dit jaar de focus op de werking van het intern toezicht. Een negental pensioenfondsen is uitgenodigd voor één op één gesprekken waarbij zowel vertegenwoordigers van bestuur, verantwoordings- of belanghebbendenorganen als intern toezicht aanschuiven. De Monitoringcommissie waardeert de inmiddels gehouden gesprekken. Naast de één op één [...]

Onderzoek Monitoringcommissie juni 20212021-06-08T12:30:16+00:00

Naleving Code Pensioenfondsen is hoog, diversiteit verbetert gestaag

15 december 2020 | De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar nalevingsrapport over 2019 uit. De Monitoringcommissie heeft in 2020 beoordeeld welke voortgang te signaleren is in de naleving van de Code Pensioenfondsen vanaf 2014. Daartoe is aan SEO Economisch Onderzoek verbonden aan de Universiteit van Amsterdam gevraagd om een vergelijkend onderzoek uit te voeren tussen [...]

Naleving Code Pensioenfondsen is hoog, diversiteit verbetert gestaag2021-02-26T14:02:59+00:00

Yvonne van Rooy benoemd als voorzitter Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

5 oktober 2020 | Het bestuur van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben ingestemd met de benoeming van mr. Yvonne van Rooy als voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Zij volgt drs. Margot Scheltema op, die per 1 januari 2021 terugtreedt. De Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie laten weten: ‘Yvonne van Rooy [...]

Yvonne van Rooy benoemd als voorzitter Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen2020-10-05T08:36:39+00:00

Gerda van Dijk benoemd als lid Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

18 augustus 2020 | Het bestuur van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben ingestemd met de benoeming per 1 september 2020 in de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen van prof. dr. ir. Gerda van Dijk als opvolger van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, die per 1 september 2020 terugtreedt. Margot Scheltema, voorzitter van de Monitoringcommissie [...]

Gerda van Dijk benoemd als lid Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen2020-08-18T10:44:17+00:00

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ‘Met het oog op de deelnemer’.

19 december 2019 | Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen signaleert zorgen bij een kwart deelnemers over hun financiële toekomst In 2019 heeft de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen een nieuwe aanpak gekozen. Er is geen jaarverslagonderzoek gehouden. Het afgelopen jaar zijn diepgaande gesprekken gevoerd met pensioenfondsen, zowel individueel als collectief. Ook is de mening gepeild van de groep voor [...]

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ‘Met het oog op de deelnemer’.2020-04-21T18:25:17+00:00

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen organiseert rondetafelbijeenkomsten voor bestuurders en intern toezichthouders

19 augustus 2019 | De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen streeft ernaar om in 2019 de eerstvolgende nalevingsrapportage af te ronden. In dat kader bespreekt de Monitoringcommissie op woensdag 11 september 2019 en donderdag 17 oktober 2019 de eerste bevindingen met intern toezichthouders respectievelijk bestuurders van pensioenfondsen. Alle pensioenfondsen zijn voor deze bijeenkomsten uitgenodigd.

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen organiseert rondetafelbijeenkomsten voor bestuurders en intern toezichthouders2019-08-19T10:16:07+00:00

Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 2017/2018

6 maart 2019 | De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar nalevingsrapport over 2017/2018 uit. De nalevingsrapportage is gebaseerd op een onderzoeksrapport naar negen zogenaamde rapportagenormen uit de Code Pensioenfondsen (door het International Center for Financial law & Governance (ICFG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam) en een onderzoeksrapport over een enquête over integriteitsnormen uit de Code [...]

Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 2017/20182019-04-30T11:14:19+00:00

Code Pensioenfondsen 2018

17 oktober 2018 | De Code Pensioenfondsen 2018 is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. De Code Pensioenfondsen uit 2014 is op aanbeveling van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bondiger geworden en anders gestructureerd. Doel is om de Code beter bruikbaar te maken. De Code draait om de drie functies van ‘goed [...]

Code Pensioenfondsen 20182019-04-30T11:14:10+00:00

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen blij met herbenoeming en nieuwe leden

3 oktober 2018 | De commissie stelde na een zorgvuldige procedure twee kandidaten voor om deel uit te maken van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Daarnaast waren drie leden voor herbenoeming beschikbaar. Vanaf 1 oktober 2018 bestaat de commissie uit: Margot Scheltema, voorzitter (1954) Loes Ypma (1980) Mijntje Lückerath-Rovers (1968) Muel Kaptein (1969) en Tjalling [...]

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen blij met herbenoeming en nieuwe leden2019-04-30T11:13:54+00:00

Monitoringcommissie start enquête over integriteit van de Code Pensioenfondsen

4 september 2018 | De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen onderzoekt periodiek de manier waarop pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen naleven. De commissie herhaalt in 2018 het eerdere onderzoek naar bestuursverslagen uit 2016 en vergelijkt deze met de bestuursverslagen over het jaar 2017. Het onderzoek beperkt zich tot de negen zogeheten ‘rapportagenormen’. De normen 18,19,20,21, 41(2), 46, 66(1)(3) [...]

Monitoringcommissie start enquête over integriteit van de Code Pensioenfondsen2019-04-30T11:13:40+00:00