Handreiking Code Pensioenfondsen voor leden Pensioenfederatie

26 februari 2014 | De Code Pensioenfondsen is gebaseerd op het ‘pas toe of leg uit-beginsel.’ Het volledig volgen van alle normen uit de Code is dus niet verplicht. Wel wordt ieder pensioenfonds geacht aan te kunnen geven waarom het bepaalde afwijkende keuzes heeft gemaakt. In het proces van implementatie van de Code wil de [...]

Handreiking Code Pensioenfondsen voor leden Pensioenfederatie2019-04-30T11:51:19+00:00

Margot Scheltema voorzitter monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

15 oktober 2013 | Margot Scheltema wordt voorzitter van de Monitoringcommissie die gaat toezien op de naleving van de Code Pensioenfondsen. Deze Commissie gaat verder bestaan uit vier leden die afkomstig zijn uit verschillende maatschappelijke sectoren, aangevuld met een deskundige uit de pensioensector die optreedt als adviseur. De Monitoringcommissie zal jaarlijks schriftelijk rapporteren aan de [...]

Margot Scheltema voorzitter monitoringcommissie Code Pensioenfondsen2019-04-30T13:51:56+00:00

Pensioensector legt ambitieuze doelen over bestuurlijk functioneren vast in code

12 september 2013 | De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben samen de Code Pensioenfondsen opgesteld. De code bevat bepalingen over het functioneren van de verschillende bestuurlijke organen binnen een pensioenfonds en gaat ook uitgebreid in op daaraan gekoppelde thema’s als benoemingen en zittingstermijnen. Onderwerpen als integraal risicomanagement, beloningen, diversiteit en verantwoord beleggen [...]

Pensioensector legt ambitieuze doelen over bestuurlijk functioneren vast in code2019-04-30T13:51:03+00:00