18 augustus 2020 | Het bestuur van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben ingestemd met de benoeming per 1 september 2020 in de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen van prof. dr. ir. Gerda van Dijk als opvolger van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, die per 1 september 2020 terugtreedt.

Margot Scheltema, voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, is verheugd over de benoeming van Gerda van Dijk. ‘Gerda brengt, naast haar maatschappelijke betrokkenheid, uitgebreide kennis van en ervaring met de werking van sectorcodes mee. Zij kent de pensioensector door de zelfevaluaties die zij voor pensioenfondsen begeleidde.’ Haar kennis, kunde en ervaring sluiten goed aan bij de wensen die bij de vacature bestonden.

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk

Gerda van Dijk heeft een wetenschappelijke achtergrond waarbij zij zich vooral op de (semi) publieke sector richt. Zij is hoogleraar “Publiek Leiderschap” aan de Vrije Universiteit Amsterdam (sinds 2016) en directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership, School for Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam (sinds 2013). Daarnaast is zij zelfstandig adviseur. Zij publiceerde diverse artikelen  over (publiek) leiderschap en (de werking van) sectorcodes.

Gerda gaat met veel enthousiasme aan de slag voor de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. ‘Ik vind het een voorrecht om deze rol in de Monitoringcommissie op te pakken. Bijna alle werkende Nederlanders bouwen pensioen op en daarmee is goed bestuur van pensioenfondsen uiterst relevant. Ik zie er naar uit om vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond verder kennis te maken met de praktijk van strategie, leiderschap en integriteit in de pensioensector’.

Over Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen
Nederland kent een Code Pensioenfondsen. Opgesteld door en voor de pensioensector. De Code Pensioenfondsen is wettelijk verankerd. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen is ingesteld om de naleving te beoordelen. De benoeming van leden in de Monitoringcommissie vindt plaats door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie op voordracht van de Monitoringcommissie.