THEMA 1

VERTROUWEN WAARMAKEN

Zij die voor het pensioenfonds verantwoordelijkheid dragen maken het in hen gestelde vertrouwen waar. Dat blijkt vooral uit adequaat bestuur, verantwoord beleggingsbeleid en zorgvuldig risico management.

Meer info

THEMA 2

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling.

Meer info

THEMA 3

INTEGER HANDELEN

Het bestuur bevordert een cultuur van integriteit en compliance.

Meer info

THEMA 4

KWALITEIT NASTREVEN

Het fonds stelt hoge kwaliteitseisen, voert daar beleid op en is een ‘lerende organisatie’.

Meer info

THEMA 5

ZORGVULDIG BENOEMEN

Het fonds handelt zorgvuldig bij (her) benoeming en ontslag, en zorgt voor geschiktheid, complementariteit en diversiteit in de samenstelling van de organen van het fonds.

Meer info

THEMA 6

GEPAST BELONEN

Het fonds voert een verantwoord en beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en consistentie.

Meer info

THEMA 7

TOEZICHT HOUDEN EN INSPRAAK WAARBORGEN

Het fonds waarborgt intern toezicht op de kwaliteit en integriteit van de bedrijfsvoering.

Meer info

THEMA 8

TRANSPARANTIE BEVORDEREN

Het fonds streeft openheid na, communiceert over missie, strategie en risico’s en legt verantwoording af over gevoerd beleid.

Meer info