Monitoringcommissie organiseert met SEO Economisch Onderzoek twee rondetafelbijeenkomsten

2 september 2022 | In september 2022 organiseert de Monitoringcommissie twee rondetafelbijeenkomsten voor bestuurders en toezichthouders. We plannen deze op een locatie rond het Centraal Station van Utrecht op: woensdagmiddag 28 september van 13.00 tot 16.30 uur; en vrijdagochtend van 30 september 9.00 tot 12.30 uur. Agenda Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u nog een [...]

Monitoringcommissie organiseert met SEO Economisch Onderzoek twee rondetafelbijeenkomsten2022-09-02T13:24:33+00:00

Monitoringcommissie start onderzoek naleving 2022 en roept op om de enquête van de SEO Economisch Onderzoek in te vullen

24 juni 2022 | Pensioenfondsen ontvangen deze week een enquête van SEO Economisch Onderzoek. Het onderzoeksbureau dat verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam vraagt in een enquête uit of, met wie en op welke manier pensioenfondsen een stakeholdersdialoog vormgeven. Daarnaast onderzoekt SEO Economisch Onderzoek de jaarverslagen waarbij in het bijzonder aandacht bestaat voor de [...]

Monitoringcommissie start onderzoek naleving 2022 en roept op om de enquête van de SEO Economisch Onderzoek in te vullen2022-06-24T08:41:24+00:00

Frisse blik van buiten en toezichtvisie

3 maart 2022 | Het Interne Toezicht staat centraal in de Nalevingsrapportage 2020-2021 van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Dat de Code kan rekenen op een breed draagvlak blijkt uit het onderzoek van de Universiteit Leiden. Interne toezichthouders zijn goed op de hoogte van de normen uit de Code en vinden het een nuttig instrument. Wel [...]

Frisse blik van buiten en toezichtvisie2022-05-26T18:42:01+00:00

Pascal Visée benoemd als lid Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

31 januari 2022 | Het bestuur van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben ingestemd met de benoeming van de heer mr. drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA als lid van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Hij volgt drs. J.S.T. (Tjalling) Tiemstra RA op die per 1 februari 2022 terugtreedt en op die datum een [...]

Pascal Visée benoemd als lid Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen2022-01-31T09:05:51+00:00

Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie roepen leden van het intern toezicht op om de enquête van de Universiteit Leiden in te vullen

22 juni 2021 | Pensioenfondsen ontvangen deze week een enquête van de Universiteit Leiden. Deze enquête onder intern toezichthouders wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie verzoeken u om bij te dragen aan dit onderzoek door de enquête in te vullen. Het onderzoek van de [...]

Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie roepen leden van het intern toezicht op om de enquête van de Universiteit Leiden in te vullen2022-01-31T08:15:32+00:00

Onderzoek Monitoringcommissie juni 2021

8 juni 2021 | De Monitoringcommissie legt in het onderzoek dit jaar de focus op de werking van het intern toezicht. Een negental pensioenfondsen is uitgenodigd voor één op één gesprekken waarbij zowel vertegenwoordigers van bestuur, verantwoordings- of belanghebbendenorganen als intern toezicht aanschuiven. De Monitoringcommissie waardeert de inmiddels gehouden gesprekken. Naast de één op één [...]

Onderzoek Monitoringcommissie juni 20212021-06-08T12:30:16+00:00

Naleving Code Pensioenfondsen is hoog, diversiteit verbetert gestaag

15 december 2020 | De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar nalevingsrapport over 2019 uit. De Monitoringcommissie heeft in 2020 beoordeeld welke voortgang te signaleren is in de naleving van de Code Pensioenfondsen vanaf 2014. Daartoe is aan SEO Economisch Onderzoek verbonden aan de Universiteit van Amsterdam gevraagd om een vergelijkend onderzoek uit te voeren tussen [...]

Naleving Code Pensioenfondsen is hoog, diversiteit verbetert gestaag2021-02-26T14:02:59+00:00

Yvonne van Rooy benoemd als voorzitter Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

5 oktober 2020 | Het bestuur van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben ingestemd met de benoeming van mr. Yvonne van Rooy als voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Zij volgt drs. Margot Scheltema op, die per 1 januari 2021 terugtreedt. De Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie laten weten: ‘Yvonne van Rooy [...]

Yvonne van Rooy benoemd als voorzitter Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen2020-10-05T08:36:39+00:00

Gerda van Dijk benoemd als lid Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

18 augustus 2020 | Het bestuur van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben ingestemd met de benoeming per 1 september 2020 in de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen van prof. dr. ir. Gerda van Dijk als opvolger van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, die per 1 september 2020 terugtreedt. Margot Scheltema, voorzitter van de Monitoringcommissie [...]

Gerda van Dijk benoemd als lid Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen2020-08-18T10:44:17+00:00

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ‘Met het oog op de deelnemer’.

19 december 2019 | Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen signaleert zorgen bij een kwart deelnemers over hun financiële toekomst In 2019 heeft de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen een nieuwe aanpak gekozen. Er is geen jaarverslagonderzoek gehouden. Het afgelopen jaar zijn diepgaande gesprekken gevoerd met pensioenfondsen, zowel individueel als collectief. Ook is de mening gepeild van de groep voor [...]

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ‘Met het oog op de deelnemer’.2020-04-21T18:25:17+00:00