22 juli 2023 | Onderzoeksbureau USBO van de Universiteit Utrecht voert een onderzoek uit onder de verantwoordingsorganen en belanghebbendenorganen van pensioenfondsen.

De Monitoringcommissie kiest elke jaar een andere insteek voor het onderzoek. Dit keer ligt de focus op de verantwoordingsorganen en in het bijzonder op:
− samenstelling en functieprofielen (collectief);
− geschiktheid (kennis en kunde) en toegesneden zijn op de taak (individueel); en
− kaders bij het uitoefenen van de taak (dialoog intern toezicht en bestuur).
De Monitoringcommissie is benieuwd naar een antwoord op de volgende vragen: Hoe functioneren de verantwoordings- en belanghebbendenorganen van pensioenfondsen en hoe kunnen zij door middelen van meepraten en adviseren bijdragen aan het lerend en reflecterend vermogen van de organisatie?

Over Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen
Nederland kent een Code Pensioenfondsen, die is opgesteld door en voor de pensioensector. De Code Pensioenfondsen is wettelijk verankerd. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen is ingesteld om de naleving te beoordelen. De benoeming van leden in de Monitoringcommissie vindt plaats door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie op voordracht van de Monitoringcommissie.