De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt het Nalevingsrapport over 2021-2022 uit. De focus in deze nalevingsrapportage ligt op de missie, visie en strategie van pensioenfondsen. Daarbij is vooral onderzocht hoe pensioenfondsen hierover rapporteren. Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.

Bekijk publicatie >

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt het Nalevingsrapport over 2020-2021 uit. Deze keer legde de Monitoringcommissie de focus op de werking van het intern toezicht. De Universiteit Leiden heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de Code door intern toezicht en het toezicht op de naleving van de Code.

Bekijk publicatie >

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt het Nalevingsrapport over 2019 uit. De Monitoringcommissie heeft in 2020 beoordeeld welke voortgang te signaleren is in de naleving van de Code Pensioenfondsen vanaf 2014. Daartoe is aan SEO Economisch Onderzoek verbonden aan de Universiteit van Amsterdam gevraagd om een vergelijkend onderzoek uit te voeren tussen 2014 en 2019. SEO Economisch Onderzoek heeft ook het onderzoek uit 2014 uitgevoerd.

Bekijk publicatie >

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt het Nalevingsrapport over 2018/2019 uit. De nalevingsrapportage is gebaseerd op de onderzoek van CentERdata van de Universiteit Tilburg.

Bekijk publicatie >

De Code Pensioenfondsen 2018 is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. De Code Pensioenfondsen uit 2014 is op aanbeveling van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bondiger geworden en anders gestructureerd. Doel is om de Code beter bruikbaar te maken. De Code Pensioenfondsen 2018 is ook in het Engels beschikbaar.

Bekijk publicatie >

Voor de praktische toets op de naleving stelt de Monitoringcommissie een hulpmiddel beschikbaar waarin per norm naast de toelichting ook de goede praktijkvoorbeelden van de afgelopen jaren zijn opgenomen.

Bekijk publicatie >

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt de Nalevingsrapport over 2017/2018 uit. De nalevingsrapportage is gebaseerd op de onderzoeken van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Ecorys.

Bekijk publicatie >

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft haar derde Nalevingsrapport over 2016/2017 uitgebracht.

Bekijk publicatie >

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen doet verslag van het onderzoek naar de naleving in 2015 van de Code Pensioenfondsen.

Bekijk publicatie >

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen doet verslag van het onderzoek naar de naleving in 2014 van de Code Pensioenfondsen.

Bekijk publicatie >

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft kort na haar aantreden, bij wijze van nul-toets, aan het consultantsbedrijf Ecorys opdracht verleend voor een onderzoek naar de mate waarin de jaarverslagen van ruim 200 pensioenfondsen over het jaar 2013 al in overeenstemming zijn met de normen zoals die zijn vastgelegd in de nieuwe Code.

Bekijk publicatie >