1 mei 2023 | Het bestuur van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben ingestemd met de benoeming van Jeroen van der Put als adviseur van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Hij volgt mr. Frans Prins op als adviseur.

Yvonne van Rooy: ‘Jeroen brengt zijn actuele ervaring in en heeft gewerkt voor meerdere soorten pensioenfondsen in verschillende rollen. Met Jeroen hebben we de perfecte kandidaat om vanuit de praktijk kritisch te reflecteren op de onderzoeken die we willen laten uitvoeren. We zien uit naar onze samenwerking.’

Drs L.J. van der Put RBA
Jeroen van der Put heeft ervaring in de wereld van de uitvoering van collectieve regelingen – waaronder het bestuur van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds, Pensioenfonds PostNL en Pensioenfonds KLM Algemeen en als adviseur van de Beleidsadviescommissie Balansbeheer en Beleggingen van Stichting Pensioenfonds Huisartsen. Eerder was hij voorzitter van de commissie Risicomanagement van de Pensioenfederatie. Jeroen vervult ook relevante nevenfuncties als lid van de raad van advies van Financial Investigator en advisory Comittee.

Over Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen
Nederland kent een Code Pensioenfondsen, die is opgesteld door en voor de pensioensector. De Code Pensioenfondsen is wettelijk verankerd. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen is ingesteld om de naleving te beoordelen. De benoeming van leden in de Monitoringcommissie vindt plaats door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie op voordracht van de Monitoringcommissie.