9 februari 2023 | Voor de praktische toets op de naleving stelt de Monitoringcommissie een Monitoringtool als hulpmiddel beschikbaar. Daarin staan naast de toelichting per norm ook de goede praktijkvoorbeelden van de afgelopen jaren.

De Monitoringtool bestaat uit een negen tabbladen. Een tabblad met een overzicht van alle normen ‘indeling’ waarin ook is weergegeven of over een norm moet worden gerapporteerd. En een achttal tabbladen, één per norm. In de tabbladen worden de normen, toelichtingen en goede praktijkvoorbeelden overzichtelijk gepresenteerd. In deze acht tabbladen kan worden aangevinkt of een norm wordt nageleefd. Met het aanvinken wordt het overzicht in het tabblad ‘indeling’ automatisch bijgewerkt en ontstaat een compleet overzicht.