6 maart 2019 |

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar nalevingsrapport over 2017/2018 uit.

De nalevingsrapportage is gebaseerd op een onderzoeksrapport naar negen zogenaamde rapportagenormen uit de Code Pensioenfondsen (door het International Center for Financial law & Governance (ICFG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam) en een onderzoeksrapport over een enquête over integriteitsnormen uit de Code (door Ecorys).

“Elk jaar zien we weer verbeteringen als het gaat om toepassing van normen – dat is het daadwerkelijk overeenstemmen met de norm – en de naleving – dat is het goed toelichten van afwijkingen”, aldus Scheltema, voorzitter van de Monitoringcommissie.

“Tegelijk zien we, ondanks de verbeteringen, dat pensioenfondsen op onderdelen minder nauwkeurig rapporteren terwijl we dat wel verwachten”, licht Scheltema voorts toe. “Omdat de Code Pensioenfondsen al langer bestaat leggen we de vinger bij drie punten die ons opvallen:

  • de rapportage over de risico’s van de belanghebbenden op korte en lange termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau daalt (van 92% in 2016 naar 82% in 2017);
  • de systematische bestuursevaluatie met om de drie jaar een externe toets zien wij niet voldoende terug. Evenmin zien we of met de uitkomsten verbeteringen worden doorgevoerd; en
  • de rapportage over welke wijze een fonds zijn uitvoerder kiest en waarom, kan ook beter.”

“Een onderdeel dat nog serieuze aandacht vraagt is diversiteit. Het onderzoek laat zien dat de sector echt kansen mist. De sociale partners en de besturen moeten maximaal inzetten op het daadwerkelijk realiseren van divers samengestelde besturen.”

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u uw reactie richten aan info@mcpf.nl.