18 september 2017 |

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen onderzoekt volgens de taakopdracht van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie periodiek de manier waarop pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen naleven. De commissie herhaalt in 2017 het eerdere onderzoek naar bestuursverslagen uit 2014 en vergelijkt de bestuursverslagen over het jaar 2016 met de resultaten over 2014. Daarnaast onderzoekt de commissie dit jaar de standpunten over en ervaringen met de naleving van de Code Pensioenfondsen met behulp van een enquête onder bestuurders. Bij haar onderzoek wordt de commissie ondersteund door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Alle pensioenfondsen vraagt de commissie om medewerking. Pensioenfondsen waarvan de commissie vermoedt dat deze in een fase van opheffingen en/of samengaan verkeren worden niet aangeschreven.

Begin 2018 verwacht de commissie een rapport te kunnen uitbrengen.