3 oktober 2018 |

De commissie stelde na een zorgvuldige procedure twee kandidaten voor om deel uit te maken van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Daarnaast waren drie leden voor herbenoeming beschikbaar.

Vanaf 1 oktober 2018 bestaat de commissie uit:

  • Margot Scheltema, voorzitter (1954)
  • Loes Ypma (1980)
  • Mijntje Lückerath-Rovers (1968)
  • Muel Kaptein (1969) en
  • Tjalling Tiemstra (1952).

Als adviseur van de commissie is benoemd:

  • Frans Prins, adviseur (1956)