13 februari 2018 |

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar Nalevingsrapport over 2016/2017 uit. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bood de derde rapportage aan over de naleving van de Code Pensioenfondsen door Nederlandse pensioenfondsen. Dit gebeurde op een themadag van de Pensioenfederatie die helemaal was gewijd aan governance.

Hier de hoofdlijn.

De nalevingsrapportage is gebaseerd op een onderzoeksrapport van het Instituut voor Ondernemingsrecht (IvO) / Center for Financial Law & Governance (ICFG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De commissie doet een aantal concrete aanbevelingen:

  • Geef aandacht aan diversiteit
  • Voer als intern toezicht het gesprek over de Code Pensioenfondsen
  • Denk na over het verbeteren van de toepasbaarheid van de Code Pensioenfondsen
  • Ontwikkel als sector een website/internetapplicatie om de naleving te ontsluiten.

De Erasmus Universiteit Rotterdam leverde een gedegen rapport op. Het vergelijkt ook de belangrijkste beschikbare informatie over 2014 met de actuele informatie in bestuursverslagen en op websites. Naast dit deskresearch is een enquête gehouden onder 203 fondsen en hebben 196 bestuurders een enquête ingevuld. Op die manier kunnen we de voortgang zien.” aldus Margot Scheltema, voorzitter van de commissie.

Ondanks dat we verbeteringen zien in de naleving en de rapportage, roepen we net als vorig jaar de sector op om de eigen normen goed na te leven. En net als vorig jaar besteden we aandacht aan goede voorbeelden” zo verduidelijkt Scheltema. “Al met al laten pensioenfondsen zien dat zij de Code Pensioenfondsen over het algemeen goed naleven. Omdat de Code Pensioenfondsen een pas-toe-of-leg-uit karakter heeft, is dat overigens niet altijd goed te zien. In het nalevingsrapport geven we ook een handig overzicht waarover pensioenfondsen in ieder geval moeten rapporteren.”, zo licht Scheltema toe.

Een onderdeel dat nog aandacht vraagt van pensioenfondsen en voordragende organisaties, is de naleving van de eigen normen rond diversiteit. De commissie signaleert dat pensioenfondsen hieraan een pittige kluif hebben,” signaleert Scheltema. “Tegelijkertijd zijn er goede voorbeelden die duidelijk maken dat diversiteit niet alleen kan, maar ook werkt, mits er sprake is van duidelijk beleid”

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u uw reactie richten aan info@mcpf.nl.