4 september 2018 |

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen onderzoekt periodiek de manier waarop pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen naleven.

De commissie herhaalt in 2018 het eerdere onderzoek naar bestuursverslagen uit 2016 en vergelijkt deze met de bestuursverslagen over het jaar 2017. Het onderzoek beperkt zich tot de negen zogeheten ‘rapportagenormen’. De normen 18,19,20,21, 41(2), 46, 66(1)(3) en 73(3) uit de Code Pensioenfondsen. Bij haar onderzoek wordt de commissie ondersteund door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Daarnaast vraagt de commissie alle pensioenfondsen om medewerking aan een enquête over het onderwerp integriteit. Het doel van dit onderzoek is op zoek te gaan naar de positieve praktijkvoorbeelden waar het om naleving van de Code Pensioenfondsen gaat. Een aantal bestuurders en toezichthouders wordt uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek een toelichting te geven op dit onderzoek. Bestuurders en toezichthouders worden uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden. Dit  onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Ecorys.

Eind 2018 verwacht de commissie een rapport te kunnen uitbrengen.

De rapporten tot nu toe vindt u hier.