19 augustus 2019 | De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen streeft ernaar om in 2019 de eerstvolgende nalevingsrapportage af te ronden. In dat kader bespreekt de Monitoringcommissie op woensdag 11 september 2019 en donderdag 17 oktober 2019 de eerste bevindingen met intern toezichthouders respectievelijk bestuurders van pensioenfondsen. Alle pensioenfondsen zijn voor deze bijeenkomsten uitgenodigd.