24 juni 2022 | Pensioenfondsen ontvangen deze week een enquête van SEO Economisch Onderzoek. Het onderzoeksbureau dat verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam vraagt in een enquête uit of, met wie en op welke manier pensioenfondsen een stakeholdersdialoog vormgeven.

Daarnaast onderzoekt SEO Economisch Onderzoek de jaarverslagen waarbij in het bijzonder aandacht bestaat voor de rapportage over missie, visie en strategie (normen 3 en 58). De Monitoringcommissie vult dit thema ook in met één op één gesprekken waarbij de Monitoringcommissie benieuwd is naar:

  • Welke stakeholders onderscheidt het pensioenfonds en waarom?
  • Op welke wijze worden de stakeholders wel of niet betrokken?
  • Hoe ziet pensioenfonds ‘dialoog’ met stakeholders?
  • Welke goede praktijkvoorbeelden ziet het pensioenfonds voor andere pensioenfondsen?

De enquête wordt verstuurd aan de contactpersoon van het pensioenfonds bij de Pensioenfederatie. De link verwijst naar een vertrouwelijke omgeving van SEO Economisch Onderzoek dat de onderzoeksresultaten geanonimiseerd verwerkt. De einddatum voor het invullen van de enquête is gesteld op 29 juli 2022.