31 januari 2022 | Het bestuur van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben ingestemd met de benoeming van de heer mr. drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA als lid van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Hij volgt drs. J.S.T. (Tjalling) Tiemstra RA op die per 1 februari 2022 terugtreedt en op die datum een functie als intern toezichthouder bij een ondernemingspensioenfonds aanvaardt.

De Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie laten weten: ‘Pascal Visée brengt brede ervaring mee die is opgedaan in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke instellingen. Zijn ervaring en zijn achtergrond maken hem bijzonder geschikt voor de rol van financieel expert van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Hij heeft in zijn financiële loopbaan ruime ervaring met pensioenfondsen. Hij is momenteel niet direct betrokken bij een pensioenfondsbestuur.’

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid bedanken Tjalling Tiemstra voor zijn betrokkenheid en zijn inzet de afgelopen jaren: ‘Met Tjalling Tiemstra hebben we een rationeel denkende en scherpe analyticus binnen de Monitoringcommissie gehad’.

Yvonne van Rooy, voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, is verheugd over de benoeming van Pascal: ‘Met Pascal Visée behouden we de kennis van financiële strategie en de publieke verslaglegging. We hebben met deze benoeming een deskundige opvolger van Tjalling in onze gelederen. Via deze weg bedank ik ook Tjalling hartelijk voor zijn grote inzet de afgelopen acht jaar.’

Pascal Visée (1961) werkte 27 jaar voor Unilever in een reeks financiële functies. In zijn laatste functie was hij eindverantwoordelijke voor Global Business Services. Hij vervulde diverse commissariaten en adviesfuncties. Pascal Visée is lid van de raad van commissarissen van Rabobank Groep en van Royal Flora Holland. Hij is lid van de raad van toezicht van de Erasmus Universiteit en voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk Museum Schiedam. Daarnaast is hij onafhankelijk bestuursadviseur. Pascal Visée is registeraccountant en rondde de opleiding Nederlands recht en bedrijfseconomie af.

Pascal Visée: ‘Pensioen is niet nieuw voor mij. De rol van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen zie ik als heel belangrijk voor alle belanghebbenden bij pensioenfondsen. Goede governance is geen vanzelfsprekendheid en verdient de voortdurende aandacht. Ik zie er naar uit daar een bijdrage aan te leveren’.

Over Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen
Nederland kent een Code Pensioenfondsen die is opgesteld door en voor de pensioensector. De Code Pensioenfondsen is wettelijk verankerd. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen is ingesteld om de naleving te beoordelen. De benoeming van leden in de Monitoringcommissie vindt plaats door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie op voordracht van de Monitoringcommissie.