8 juni 2021 | De Monitoringcommissie legt in het onderzoek dit jaar de focus op de werking van het intern toezicht. Een negental pensioenfondsen is uitgenodigd voor één op één gesprekken waarbij zowel vertegenwoordigers van bestuur, verantwoordings- of belanghebbendenorganen als intern toezicht aanschuiven. De Monitoringcommissie waardeert de inmiddels gehouden gesprekken. Naast de één op één op een gesprekken wordt een kwalitatief onderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in:

  • de manier waarop de organisatie zorg draagt voor het vertrouwen van de deelnemers (actief, slaper en gepensioneerd) in het pensioenfonds en wat zij doet om dit verder te ontwikkelen;
  • het lerend vermogen binnen de organisatie van pensioenfondsen; en
  • actuele ontwikkelingen in het denken over governance en ‘goed bestuur’ in aanpalende (semipublieke) sectoren en mogelijke betekenis voor pensioenfondsen.

De Monitoringcommissie verwacht dat deze inzichten helpen om de huidige werking van het intern toezicht in beeld te brengen en mogelijk aanknopingspunten bieden voor verdere ontwikkeling van het intern toezicht.

De Monitoringcommissie werkt aan een tussenrapportage na de zomer van 2021 waar het de ontwikkeling van de bestuurssamenstelling betreft. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt de Monitoringcommissie deze ontwikkeling naar aanleiding van een aangenomen motie van de Tweede Kamer.

Eind september 2021 organiseert de Monitoringcommissie twee rondetafelbijeenkomsten. Die vinden plaats op een locatie direct bij het Centraal Station Utrecht op:

  • woensdagmiddag 22 september 2021 van 13.00 tot 17.00 uur; en
  • dinsdagochtend 28 september 2021 van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Meer informatie: info@mcpf.nl