3 maart 2022 | Het Interne Toezicht staat centraal in de Nalevingsrapportage 2020-2021 van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Dat de Code kan rekenen op een breed draagvlak blijkt uit het onderzoek van de Universiteit Leiden. Interne toezichthouders zijn goed op de hoogte van de normen uit de Code en vinden het een nuttig instrument. Wel is er ruimte voor verbetering.

De ontwikkeling van een Toezichtvisie is een van de aanbevelingen die de Monitoringcommissie doet om het toezicht effectiever te maken. Een toezichtvisie is een nuttig hulpmiddel om de rol en agenda van het toezichtorgaan te verduidelijken. ‘We zien dat het gebruik van een toezichtvisie verfrissend en stimulerend werkt’ aldus Yvonne van Rooy, voorzitter van de Monitoringcommissie. Een dergelijke toezichtvisie kan ook aandacht schenken aan de veelal impliciete naleving van de Code door het bestuur en deze dus meer expliciet maken.

In de jaarlijkse rapportage over de diversiteit (tenminste een vrouw en een bestuurder <40 jaar) constateert de monitoringcommissie dat diversiteit bij de meeste pensioenfondsen stevig op de agenda staat. Eind 2020 hebben 83 pensioenfondsen twee of meer vrouwelijke bestuurders. Deze voorlopers dekken samen meer dan 90% van het vermogen en van de deelnemers. Daar staat tegenover dat meer dan 20 fondsen helemaal niet aan de norm (vrouw en jongere) voldoen. ‘Dit is in deze tijd niet meer acceptabel en niet uit te leggen’ aldus van Rooy.

De monitoringcommissie doet de aanbeveling om het diversiteit- en inclusiebeleid van een pensioenfonds te verbreden naar culturele diversiteit en competenties, het voor alle organen van het fonds te laten gelden en te publiceren op de website.

De monitoringcommissie is content met de instelling van veel toezichthouders om bij te dragen aan het pensioenfonds als lerende organisatie. Van Rooy: ‘Er is behoefte aan frisse blikken van buiten. Dit kan via kennistrajecten maar ook door toezichthouders van buiten de pensioensector te benoemen die andere ervaring, competenties en inzichten inbrengen.’