22 juni 2021 | Pensioenfondsen ontvangen deze week een enquête van de Universiteit Leiden. Deze enquête onder intern toezichthouders wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie verzoeken u om bij te dragen aan dit onderzoek door de enquête in te vullen. Het onderzoek van de Universiteit Leiden sluit aan bij een breder internationaal onderzoek. Voor de Nederlandse pensioensector is dit een mooie gelegenheid om de nationale governance en de werking ervan in een internationaal-vergelijkende context te plaatsen.

De enquête wordt verstuurd aan de contactpersoon van het pensioenfonds bij de Pensioenfederatie. De link verwijst naar een vertrouwelijke omgeving van de Universiteit Leiden die de onderzoeksresultaten geanonimiseerd verwerkt.