15 december 2020 | De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar nalevingsrapport over 2019 uit. De Monitoringcommissie heeft in 2020 beoordeeld welke voortgang te signaleren is in de naleving van de Code Pensioenfondsen vanaf 2014. Daartoe is aan SEO Economisch Onderzoek verbonden aan de Universiteit van Amsterdam gevraagd om een vergelijkend onderzoek uit te voeren tussen 2014 en 2019. SEO Economisch Onderzoek heeft ook het onderzoek uit 2014 uitgevoerd.

Het nalevingspercentage lag met 94% in 2014 al hoog en steeg naar meer dan 98% in 2019.

Ook dit jaar zien we weer verbeteringen als het gaat om toepassing van normen – dat is het daadwerkelijk overeenstemmen met de norm – en de naleving – dat is daarbij het goed toelichten van afwijkingen”, aldus Scheltema, voorzitter van de Monitoringcommissie. “Ook over de ontwikkeling van diversiteit ben ik positief. Tegelijk is dat geen reden op te verslappen want de normen worden nog niet overal gehaald. Diversiteit in fondsorganen blijft een belangrijke ambitie.

Dat beeld van verdere verbeteringen stemt overeen met uitkomsten van de vele één op één gesprekken en de rondetafelbijeenkomsten met de sector”, licht Margot Scheltema voorts toe. “Dit is een belangrijke aanvulling op jaarverslagonderzoek, omdat in de jaarverslagen alleen afwijkingen worden toegelicht, en de naleving dus impliciet is. Met gesprekken krijgen we een completer beeld. Die gesprekken zijn open en kenmerken zich door grote betrokkenheid. Bestuurders en toezichthouders laten zien dat zij lerende organisaties willen zijn. Belangrijk is dat de sector ook blijft nadenken over het actueel houden van de Code Pensioenfondsen. Het nieuwe pensioenakkoord biedt daartoe een uitgelezen moment. ” zegt Margot Scheltema.

Achtergrond bij de Code Pensioenfondsen
De Code is wettelijk verankerd. De normen in de Code zijn een aanvulling op wet- en regelgeving. Het doel van de Code is het bewustzijn van ‘goed pensioenfondsbestuur’ te stimuleren bij bestuurders, leden van het intern toezicht, het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan met uiteindelijk doel dat de toepassing van de Code ‘in de genen komt te zitten’. De pensioenfondsen mogen deze Code daarom naleven volgens het ‘pas-toe-of-leg–uit’-beginsel.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u uw reactie richten aan info@mcpf.nl.