About Judith

This author has not yet filled in any details.
So far Judith has created 28 blog entries.

Monitoringcommissie start enquête over de naleving van de Code Pensioenfondsen

18 september 2017 | De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen onderzoekt volgens de taakopdracht van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie periodiek de manier waarop pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen naleven. De commissie herhaalt in 2017 het eerdere onderzoek naar bestuursverslagen uit 2014 en vergelijkt de bestuursverslagen over het jaar 2016 met de resultaten over 2014. [...]

Monitoringcommissie start enquête over de naleving van de Code Pensioenfondsen2019-04-30T12:46:42+00:00

Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 2015

17 januari 2017 | De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar Nalevingsrapport over 2015 uit. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bood de tweede nalevingsrapportage aan over de Code Pensioenfondsen door Nederlandse pensioenfondsen. In deze rapportage, gebaseerd op een onderzoek van SEO gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, geeft de commissie een analyse op een vijftal deelgebieden: Missie, [...]

Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 20152019-04-30T11:49:12+00:00

Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 2014

14 januari 2016 | De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen constateert in haar eerste jaarlijkse Nalevingsrapport dat de Code algemeen bekend is bij pensioenfondsen en dat er in vrijwel alle jaarverslagen aandacht aan wordt besteed. Het rapport geeft een breed overzicht van de manier waarop en de mate waarin de Code Pensioenfondsen in de afgelopen periode in [...]

Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 20142019-04-30T11:54:55+00:00

Commissie presenteert onderzoek nul-toets

16 februari 2015 | Ongetwijfeld bent u op dit moment vergevorderd met de opstelling van het jaarverslag 2014. Zoals u weet geldt vanaf 1 juli 2014 de nieuwe Code Pensioenfondsen. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft kort na haar aantreden, bij wijze van nul-toets, aan het consultantsbedrijf Ecorys opdracht verleend voor een onderzoek naar de mate [...]

Commissie presenteert onderzoek nul-toets2019-04-30T13:22:24+00:00

Commissie gaat naleving Code Pensioenfondsen monitoren

4 april 2014 | De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben vandaag bekendgemaakt wie de leden zijn van de Monitoringcommissie die gaat toezien op de naleving van de door hen opgestelde Code Pensioenfondsen. De Monitoringcommissie bestaat uit: Voorzitter: - drs. Margot Scheltema, commissaris en toezichthouder bij uiteenlopende bedrijven en organisaties, zowel profit als [...]

Commissie gaat naleving Code Pensioenfondsen monitoren2019-04-30T13:57:52+00:00

Handreiking Code Pensioenfondsen voor leden Pensioenfederatie

26 februari 2014 | De Code Pensioenfondsen is gebaseerd op het ‘pas toe of leg uit-beginsel.’ Het volledig volgen van alle normen uit de Code is dus niet verplicht. Wel wordt ieder pensioenfonds geacht aan te kunnen geven waarom het bepaalde afwijkende keuzes heeft gemaakt. In het proces van implementatie van de Code wil de [...]

Handreiking Code Pensioenfondsen voor leden Pensioenfederatie2019-04-30T11:51:19+00:00

Margot Scheltema voorzitter monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

15 oktober 2013 | Margot Scheltema wordt voorzitter van de Monitoringcommissie die gaat toezien op de naleving van de Code Pensioenfondsen. Deze Commissie gaat verder bestaan uit vier leden die afkomstig zijn uit verschillende maatschappelijke sectoren, aangevuld met een deskundige uit de pensioensector die optreedt als adviseur. De Monitoringcommissie zal jaarlijks schriftelijk rapporteren aan de [...]

Margot Scheltema voorzitter monitoringcommissie Code Pensioenfondsen2019-04-30T13:51:56+00:00

Pensioensector legt ambitieuze doelen over bestuurlijk functioneren vast in code

12 september 2013 | De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben samen de Code Pensioenfondsen opgesteld. De code bevat bepalingen over het functioneren van de verschillende bestuurlijke organen binnen een pensioenfonds en gaat ook uitgebreid in op daaraan gekoppelde thema’s als benoemingen en zittingstermijnen. Onderwerpen als integraal risicomanagement, beloningen, diversiteit en verantwoord beleggen [...]

Pensioensector legt ambitieuze doelen over bestuurlijk functioneren vast in code2019-04-30T13:51:03+00:00