26 februari 2014 |

De Code Pensioenfondsen is gebaseerd op het ‘pas toe of leg uit-beginsel.’ Het volledig volgen van alle normen uit de Code is dus niet verplicht. Wel wordt ieder pensioenfonds geacht aan te kunnen geven waarom het bepaalde afwijkende keuzes heeft gemaakt.

In het proces van implementatie van de Code wil de Pensioenfederatie een Handreiking bieden. Met die handreiking richt de pensioenkoepel zich primair op het bestuur van haar leden en wil ze aanknopingspunten geven voor de implementatie van de Code.

Op 1 januari 2014 is de Code Pensioenfondsen in werking getreden als document van zelfregulering van de sector. Per 1 juli 2014 is de Code ook wettelijk verankerd in de Pensioenwet.