4 april 2014 |

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben vandaag bekendgemaakt wie de leden zijn van de Monitoringcommissie die gaat toezien op de naleving van de door hen opgestelde Code Pensioenfondsen.

De Monitoringcommissie bestaat uit:
Voorzitter:
– drs. Margot Scheltema, commissaris en toezichthouder bij uiteenlopende bedrijven en organisaties, zowel profit als non-profit.
Leden:
– drs. Cateautje Hijmans van den Bergh MBA, voormalig bestuursvoorzitter/partner BoerCroon; mede-auteur onderzoek Pension Fund Governance ‘Eenheid in verscheidenheid’, commissaris/toezichthouder;
– prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance Tilburg University, commissaris/toezichthouder;
– prof. dr. Paul Schnabel, hoogleraar Universiteit Utrecht, kroonlid SER, tot 2013 directeur SCP. Schnabel was in 2010-2011 lid van de Commissie Goudswaard die de toekomstbestendigheid van aanvullende pensioenen onderzocht;
– drs. Tjalling Tiemstra RA, commissaris/toezichthouder, management consultant en executive coach.
Adviseur/deskundige:
– drs. Loek Sibbing, tot juni 2014 bestuursvoorzitter van Univest Company, vermogensbeheerder van de Unilever pensioenfondsen. Voordien directeur van verschillende pensioenfondsen; van 2001-2011 lid en later voorzitter van het bestuur van de Stichting Ondernemingspensioenfondsen.
Ambtelijk secretaris:
– mr. Mila Hoekstra, beleidsadviseur Pensioenfederatie.

De Code Pensioenfondsen bevat bepalingen over het functioneren van de verschillende organen binnen een pensioenfonds en over daaraan gekoppelde thema’s als benoemingen, zittingstermijnen, beloningen, diversiteit, risicomanagement en verantwoord beleggen. Doel is het transparant maken van de verhoudingen binnen het pensioenfonds en van de communicatie met belanghebbenden. De Code richt zich op een goede, uitgebalanceerde uitvoering van de drie bestuurlijke kernfuncties: besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. De Code is in september 2013 vastgesteld en wordt wettelijk verankerd.

De Monitoringcommissie is benoemd voor een termijn van vier jaar, en zal jaarlijks rapporteren aan de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en de staatssecretaris van SZW. In de rapportage doet de commissie verslag van haar bevindingen over de naleving van de Code, signaleert zij ontwikkelingen en doet zij aanbevelingen over eventuele aanpassingen van de Code.