DE ICONEN

Het doel van de acht thema’s is om de hanteerbaarheid van de Code Pensioenfondsen te vergroten. In het verlengde daarvan ontwikkelde de Monitoringcommissie acht iconen bij de acht thema’s om de herkenbaarheid te vergroten. Voor de praktische toets op de naleving stelt de Monitoringcommissie een hulpmiddel beschikbaar waarin per norm naast de toelichting ook de goede praktijkvoorbeelden van de afgelopen jaren zijn opgenomen.

THEMA 1

VERTROUWEN WAARMAKEN

Vertrouwen is de handen in elkaar slaan. De 2 halve cirkels symboliseren een verbond en visualiseren daarmee het waarmaken van vertrouwen.

THEMA 2

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

De halve cirkel vormt hier een paraplu. Deze paraplu verbeeldt het nemen van verantwoordelijkheid nemen over iets of iemand.

THEMA 3

INTEGER HANDELEN

Het centrumpunt wordt deels afgeschermd door een halve cirkel die naar binnen gericht is. Dit visualiseert integer handelen.

THEMA 4

KWALITEIT NASTREVEN

Het plusteken staat hier voor kwaliteit, extra of voor beter. En van kwaliteit nastreven stemt blij, vandaar dat dit picogram tevens lijkt op een positieve smiley.

THEMA 5

ZORGVULDIG BENOEMEN

Je ziet een cirkel met daarin een focus- of targetpunt. Zorgvuldig benoemen betekent precies zijn of precies richten.

THEMA 6

GEPAST BELONEN

De cirkel vormt hier een vereenvoudigd euroteken om het belonen (in geld) te visualiseren.

THEMA 7

TOEZICHT HOUDEN EN INSPRAAK WAARBORGEN

De halve cirkel met centrumpunt vormt hier een oog. Dit oog visualiseert het toezicht houden (bekijken).

THEMA 8

TRANSPARANTIE BEVORDEREN

De open cirkel visualiseert transparantie.

TERUG NAAR THEMA’S