Wijziging Code pensioenfondsen

04-01-2017

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen op twee punten aangepast. De eerste wijziging maakt duidelijk dat ook een algemeen pensioenfonds onder de werking van de Code Pensioenfondsen valt. De tweede wijziging betreft de financiering van de Monitoringcommissie en de Ombudsman Pensioenen.

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen aangepast legden dit vast in een tweede addendum, dat per 1 januari 2017 in werking is getreden. Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn, ook per 1 januari 2017, het eerste en tweede addendum verwerkt in een integrale tekst, dus in de Code Pensioenfondsen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid paste per 1 januari 2017 het Besluit uitvoering Pensioenwet en verplichte beroepspensioenregeling aan waardoor de wijzigingen tot uitvoer zijn gebracht.

U kunt de meest recente versie van de Code Pensioenfondsen 2017 (versie 30 Januari) hier downloaden. Van de integrale tekst is ook een Code of the Dutch Pension Funds English 2017 (version January 30) beschikbaar.