Wijze van rapporteren in jaarverslag en werkplanning

De Monitoringcommissie geeft in een brief aan op welke wijze er over de Code gerapporteerd moet worden: wat er in jaarverslag moet en wat elders kan. Voorts wordt ingegaan op de rol van het intern toezicht bij de naleving van de Code. Daarnaast is de werkplanning voor de komende periode opgenomen.