Technische aanpassingen in de Code Pensioenfondsen doorgevoerd

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen op twee punten aangepast. De eerste wijziging maakt duidelijk dat ook een algemeen pensioenfonds onder de werking van de Code Pensioenfondsen valt. De tweede wijziging gaat over de financiering van het werk van de Ombudsman Pensioenen en de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen.

De aanpassingen hebben dus geen betrekking op de inhoud van de Code. U vindt de tekst hier.

De technische aanpassingen in de integrale tekst vindt u:

  • onder het kopje “voor wie geldt de code”
  • in paragraaf 1.5 (een nieuw artikel)
  • in paragraaf 1.6 (een nieuw artikel) en
  • norm 41.

De paragraaf 1.5 en de aanpassing van norm 41 waren op 1 maart 2016 al bekend, maar nog niet in de integrale tekst van de Code Pensioenfondsen opgenomen.