icoon_commissiePublicaties

Nalevingsrapport over 2017/2018

06-03-2019

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar Nalevingsrapport over 2017/2018 uit. De nalevingsrapportage is gebaseerd op de onderzoeken van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Ecorys.

Naar publicatie>

Code Pensioenfondsen 2018

17-10-2018

De Code Pensioenfondsen 2018 is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. De Code Pensioenfondsen uit 2014 is op aanbeveling van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bondiger geworden en anders gestructureerd. Doel is om de Code beter bruikbaar te maken.

Naar publicatie>

Nalevingsrapport over 2016/2017

13-02-2018

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar Nalevingsrapport over 2016/2017 uit. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bood met een aanbiedingsbrief de derde rapportage aan over de naleving van de Code Pensioenfondsen door Nederlandse pensioenfondsen.

Naar rapport>

Nalevingsrapport over 2015

17-01-2017

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar Nalevingsrapport over 2015 uit. De Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen bood met een aanbiedingsbrief de tweede rapportage aan over de naleving van de Code Pensioenfondsen door Nederlandse pensioenfondsen.

Naar rapport>

Wijziging Code pensioenfondsen

04-01-2017
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen op twee punten aangepast. De eerste wijziging maakt duidelijk dat ook een algemeen pensioenfonds onder de werking van de Code Pensioenfondsen valt. De tweede wijziging betreft de financiering van de Monitoringcommissie en de Ombudsman Pensioenen.

Naar publicatie>

Addendum Code pensioenfondsen

03-06-2016
Op 1 maart 2016 is de Code Pensioenfondsen iets aangepast. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben namelijk besloten de Ombudsman Pensioenen op te nemen in de Code. De wijziging is opgenomen in een addendum.

Naar het addendum >

Nul-toets Code Pensioenfondsen

Onderzoek Naleving Code pensioenfondsen

14-01-2016

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen constateert in haar eerste jaarlijkse Nalevingsrapport dat de Code algemeen bekend is bij pensioenfondsen en dat er in vrijwel alle jaarverslagen aandacht aan wordt besteed. Het rapport geeft een breed overzicht van de manier waarop en de mate waarin de Code Pensioenfondsen in de afgelopen periode in de sector is geïmplementeerd.

Naar publicatie>

Nul-toets Code Pensioenfondsen

Nul-toets Code Pensioenfondsen

16-02-2015

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft haar eerste onderzoeksrapport uitgebracht. De commissie heeft – bij wijze van nul-toets – een onderzoek laten uitvoeren naar de mate waarin de jaarverslagen van ruim 200 pensioenfondsen over het jaar 2013 al in overeenstemming zijn met de normen zoals die zijn vastgelegd in de Code Pensioenfondsen.

Naar publicatie>

Code Pensioenfondsen

29-10-2013

Deze Code is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die hiermee normen formuleren voor ‘goed pensioenfondsbestuur’. Er is ook een Engelse vertaling beschikbaar.
Op 1 maart 2016 is de Code Pensioenfondsen iets aangepast. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid (STAR) hebben namelijk besloten de Ombudsman Pensioenen op te nemen in de Code.
De wijziging is opgenomen in een addendum.

Naar publicatie>

Code of the Dutch Pension Funds

29-10-2013

The Code of the Dutch Pension Funds was developed by the Federation of the Dutch Pension Funds and the Labour Foundation [Stichting van de Arbeid], and establishes set standards for ‘good pension fund governance’.

To publication>