icoon_commissieCommissieleden

Op 11 juni 2014 is de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen geïnstalleerd door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. De commissie bestaat uit onafhankelijk leden en een adviseur. Per 1 oktober 2018 is de commissie heringesteld en zijn twee nieuwe personen benoemd. De commissie werkt met een rooster van aftreden.

Voorzitter:

Drs. Margot Scheltema, commissaris en toezichthouder bij uiteenlopende bedrijven en organisaties, zowel profit als non-profit.

Leden:

  • Drs. Loes Ypma, voorzitter Verus en voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
  • Prof. dr. Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de RSM Erasmus University en partner KPMG;
  • Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance Tilburg University, commissaris/toezichthouder;
  • Drs. Tjalling Tiemstra RA, commissaris/toezichthouder, management consultant en executive coach.

Adviseur/deskundige:

Mr. F. Prins, was medewerker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkzaam als directeur van de beroepsorganisaties voor ondernemingspensioenfondsen (Opf) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en pensioenfondsen.

Secretaris:

Mr. Gerard Metske CPL, beleidsadviseur Pensioenfederatie.