icoon_commissieCommissieleden

Op 11 juni 2014 is de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen geïnstalleerd door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. De commissie bestaat uit onafhankelijk leden en een adviseur. Per 1 oktober 2018 is de commissie heringesteld en zijn twee nieuwe personen benoemd. De commissie werkt met een rooster van aftreden waarin ook de (neven)functies zijn opgenomen.

Voorzitter:

Drs. Margot Scheltema, commissaris en toezichthouder bij uiteenlopende bedrijven en organisaties, zowel profit als non-profit.

Leden:

  • Drs. Loes Ypma, voorzitter Verus en voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
  • Prof. dr. Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de RSM Erasmus University en partner KPMG;
  • Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance Tilburg University, commissaris/toezichthouder;
  • Drs. Tjalling Tiemstra RA, commissaris/toezichthouder, management consultant en executive coach.

Adviseur/deskundige:

Mr. F. Prins, was eerder onder meer medewerker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkzaam als directeur van de beroepsorganisaties voor ondernemingspensioenfondsen (Opf) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en heeft gewerkt voor pensioenfondsen. De adviseur vervult een aantal (neven)functies in de pensioensector. In het rooster van aftreden is opgenomen dat de adviseur geen kennis kan nemen van individuele gegevens van pensioenfondsen.

Secretaris:

Mr. Gerard Metske CPL, beleidsadviseur Pensioenfederatie.