icoon_commissieOver ons

De Code Pensioenfondsen is opgesteld na een oproep van de minister van Sociale Zaken in het kader van de totstandkoming van de wet Versterking bestuur pensioenfondsen. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code opgesteld, waarin normen geformuleerd zijn voor ‘goed pensioenfondsbestuur’.

Het huidig tijdgewricht vereist vanuit het maatschappelijk belang van het pensioenfonds dat het functioneren van het bestuur meer aandacht krijgt. Het streven naar optimalisering van de kwaliteit van het pensioenfondsbestuur moet door pensioenfondsen inzichtelijker worden gemaakt. De commissie  gaat dit jaarlijks monitoren. De Code komt voor pensioenfondsen in de plaats van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft gepubliceerd.

Taakopdracht >
Samenstelling commissie >
Werkzaamheden 2016 >