Commissie presenteert onderzoek nul-toets

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft haar eerste onderzoeksrapport uitgebracht. De commissie heeft kort na haar aantreden, bij wijze van nul-toets, aan het consultantsbedrijf Ecorys opdracht verleend voor een onderzoek naar de mate waarin de jaarverslagen van …

Commissie gaat naleving Code Pensioenfondsen monitoren

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben vandaag bekendgemaakt wie de leden zijn van de Monitoringcommissie die gaat toezien op de naleving van de door hen opgestelde Code Pensioenfondsen. De Monitoringcommissie bestaat uit: …

Pensioenfederatie: Handreiking Code Pensioenfondsen

De Pensioenfederatie heeft de Handreiking Code Pensioenfondsen opgesteld. Met deze handreiking richt de pensioenkoepel zich primair op de besturen van de pensioenfondsen en geeft zij aanknopingspunten voor de implementatie van de Code Pensioenfondsen.

Margot Scheltema voorzitter monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

Margot Scheltema wordt voorzitter van de monitoringcommissie die gaat toezien op de naleving van de Code Pensioenfondsen. Deze commissie gaat verder bestaan uit vier leden die afkomstig zijn uit verschillende maatschappelijke sectoren, aangevuld met een …