Code Pensioenfondsen 2018

De Code Pensioenfondsen 2018 is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. De Code Pensioenfondsen uit 2014 is op aanbeveling van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bondiger geworden en anders gestructureerd. Doel is om de …

Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 2016/2017

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar Nalevingsrapport over 2016/2017 uit. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bood met een aanbiedingsbrief de derde rapportage aan over de naleving van de Code Pensioenfondsen door Nederlandse pensioenfondsen. Dit gebeurde op een themadag van …

Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 2015

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar Nalevingsrapport over 2015 uit. De Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen bood met een aanbiedingsbrief de tweede rapportage aan over de naleving van de Code Pensioenfondsen door Nederlandse pensioenfondsen. In deze rapportage, …

Technische aanpassingen in de Code Pensioenfondsen doorgevoerd

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen op twee punten aangepast. De eerste wijziging maakt duidelijk dat ook een algemeen pensioenfonds onder de werking van de Code Pensioenfondsen valt. De …

Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 2014

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen constateert in haar eerste jaarlijkse Nalevingsrapport dat de Code algemeen bekend is bij pensioenfondsen en dat er in vrijwel alle jaarverslagen aandacht aan wordt besteed. Het rapport geeft een breed overzicht …

Wijze van rapporteren in jaarverslag en werkplanning

De Monitoringcommissie geeft in een brief aan op welke wijze er over de Code gerapporteerd moet worden: wat er in jaarverslag moet en wat elders kan. Voorts wordt ingegaan op de rol van het intern toezicht …