Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen blij met herbenoeming en nieuwe leden

De commissie stelde na een zorgvuldige procedure twee kandidaten voor om deel uit te maken van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Daarnaast waren drie leden voor herbenoeming beschikbaar.

Vanaf 1 oktober 2018 bestaat de commissie uit:
– Margot Scheltema, voorzitter (1954)
– Loes Ypma (1980)
– Mijntje L├╝ckerath-Rovers (1968)
– Muel Kaptein (1969) en
– Tjalling Tiemstra (1952).

Als adviseur van de commissie is benoemd:
– Frans Prins, adviseur (1956)

Tot slot hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid ingestemd met het aangepaste instellingsbesluit zodat de commissie haar werkzaamheden ook vanaf 1 oktober 2018 kan continueren.